Ukázky

Elementy

Já stanu se vodou, můžeš ve mně plout
A změním se ve vzduch, smíš mě nadechnout
Já budu tvým ohněm, chceš budu tě hřát?
A stanu se zemí, můžeš na mě stát.

Já do řeky vstoupím až zřítí se most
A poletím s větrem, když bude ho dost
Já rozdělám oheň a v něm budu plát
A stočím se na zem a budu s ní spát

Já poplavu proudem až opustím břeh
A pohlédnu vzhůru, když dojde mi dech
Já založím požár a v něm uhořím
A v popel se změním, pod strom uložím

Já stanu se vodou, můžeš ve mně plout
A změním se ve vzduch, smíš mě nadechnout
Já budu tvým ohněm, chceš budu tě hřát?
A stanu se zemí, můžeš na mě stát.